ยานยนต์
ยานยนต์
 

เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์รุดหน้า ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนต้องใช้ นวัตรกรรมต่างๆร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เป็นในอุตสาหรรมยานยนต์ เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปพร้อมกัน และสร้างสรรค์นวัตรกรรมด้านโลจีสติกส์ไปด้วยกันเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยาวและซับซ้อนที่สุด และได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้ ISO 9001:2015 พร้อมสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมร่วมกัน