บริษัทของ MOL Group เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั่วทุกทุมโลก
 บริการของเรา

กว่า 3 ทศวรรษที่ MOL Logistics ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ว่าใส่ใจในการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการขนส่งระหว่างประเทศ ที่ความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ครบวงจร ระดับโลก ที่เชื่อถือได้ในทุกอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศทางทะเลและทางบก การจัดการโลจิสติกส์ แบบต่อเนื่อง และโลจีสติกส์แบบย้อนกลับ รวมถึงพิธีการศุลกากรที่มีความชำนาญ และเข้าใจลูกค้าอย่างยาวนาน
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
พร้อมแนะนำโลจีสติกส์ในแต่ละธุรกิจเฉพาะรายจากทีมบริการลูกค้าที่มีประสบการณ์
ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
การขนส่งเพื่อแบบไตรภาคี / การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั่วโลก
สัญญาจ้างบริการโลจิสติกส์
เป็นตัวแทนการจัดการสินค้าคงคลังของเจ้าของสินค้า
การขนส่งข้ามพรหมแดนทางบก
การบริหารต้นทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษของอากร
ความชำนาญในการดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ตามประเภทของสินค้าต่างๆ
คลังสินค้าและการกระจายสินค้า
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยบริการ คลังสินค้าและการกระจายสินค้าของเรา
ผู้ดำเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ประหยัดเวลาและสามารถส่งมอบได้เพียง Bill of Lading ฉบับเดียว
โลจิสติกส์ย้อนกลับ
โลจิสติกส์ย้อนกลับหมายถึงการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์และวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ข่าวสารล่าสุด