คลังสินค้าและการกระจายสินค้า
คลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
การบริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าที่พิเศษประเภทต่างๆ สินค้าอันตราย หรือที่คุ้นเคยกันในการจัดการคลังสินค้าควบคุมพิเศษ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยเที่พร้อมให้บริการในการจัดเก็บสินค้าต่างๆ ด้วยระบบการเลือกคำสั่งการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อให้คุณได้มั่นใจกับกิจกรรมทางธุรกิจหลักของคุณว่าจะมีการจัดการในการไหลเวียนของสินค้าคงคลังได้อย่างดี


   ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยบริการ คลังสินค้าและการกระจายสินค้าของเรา

   บริการจัดเก็บ และกระจายสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาความสด ควบคุมคุณภาพของสินค้าได้

   บริการรายงานเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับคุณ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าในอาเซียนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า โดยที่สามารถเก็บไว้ในคลังสินค้าของเราได้อย่างปลอดภัยด้วยความเอาใจใส่ 

   สินค้าที่มีน้ำหนักมาก

   การกระจายสินค้าในประเทศ

   สินค้าเคมีภัณฑ์