สัญญาจ้างบริการโลจิสติกส์
สัญญาจ้างบริการโลจิสติกส์ 
บริการด้านโลจีสติกส์ที่เป็นการทำสัญญาให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาวด้วยรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารคลังสินค้า กิจกรรมต่างๆในคลังสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้า เราพร้อมให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในทุกด้าน ตามที่ลูกค้าต้องการ MOL Logistics มีความชำนาญในการออกแบบและการวางแผนซัพพลายเชน รวมถึงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการคลังสินค้ารวมถึงการการกระจายสินค้า ด้วยระบบการจัดการคำสั่งซื้อที่พร้อมควบคุมการเก็บเงินการจัดการสินค้าคงคลังและการบริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นสุดยอดของความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเราด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ที่จะบริการสินค้าต่างๆ เพื่อนำจุดแข็งของ MOL Logistics สู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นการทำสัญญาให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาวด้วยรูปแบบต่างๆ


   ให้คำแนะนำกับแต่ละท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริการด้านโลจีสติกส์ที่เป็นเป็นการทำสัญญาให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาวด้วยรูปแบบต่างๆ

   สินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 
   เขตปลอดอากรสำหรับสินค้าแต่ละประเภทสินค้า

   มีการบริหารต้นทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เป็นตัวแทนการจัดการสินค้าคงคลังของเจ้าของสินค้า