จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ HR เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องมีการจ้างงานการบริหารแรงงาน การลาต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการเป็นต้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมีท่มีแรงงานจำนวนมากด้วยแล้วการตอบคำถามยิบย่อยหรือการจัดการปัญหาเล็กน้อยจำนวนมากทำให้เสียเวลาทำงานที่มีคุณค่ามากกว่าได้เช่นกัน Chabot สามารถจัดการเรื่องพื้นฐานของงาน HR ได้ เช่น การตอบคำถามยอดฮิต อาทิ เวลาหยุดงานเหลือเท่าไหร่ วันหยุดประจำปีมีวันไหนบ้าง หรือหากต้องการสอบถามสวัสดิการอื่น ๆ สามาถรติดต่อ Chatbot ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายบุคคล