ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
MOL Logistics เป็นผู้นำทางด้านขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า-ส่งออกด้วย Full Container Load หรือ Less than Container Load การจัดส่งสินค้าแบบระวางเทกอง Bulk ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกร่วมกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกในการขนส่งสินค้าทุกประเภท และทุกจุดหมาย มีสายเรือที่หลากหลายและตรงกับแผนโลจีสติกส์และซัพพลายเชนของท่านมากที่สุด ซึ่งสะดวก รวดเร็ว หลากหลาย และมีความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศอย่างดี
 
   บริการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ แบบทั่วไป งานพิเศษ หรือเรือสินค้าอื่นๆ ให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่หลากหลาย 

   การขนส่งเพื่อแบบไตรภาคี / การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั่วโลก 

   บริการรับส่งสินค้าระหว่างประเทศจากต้นทางสู่ปลายทาง จากสถานที่จัดเก็บสินค้า ดำเนินพิธีศุลกากร และจัดหาระวางขนส่งระหว่างประเทศได้ทั่วโลก

   บริการรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายราย บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเนอร์ และส่งมอบสินค้าได้ตามสถานที่ปลายทางที่กำหนด