เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์
 

กฎหมายและข้อบังคับจำนวนมากที่ใช้กับการขนส่งสารเคมีโดยเฉพาะ ดังนั้นกุญแจสำคัญในการขนส่งสารเคมีคือต้องเข้าใจลักษณะและการขนส่งของเคมีภัณฑ์แต่ละรายการ MOL Logistics มีผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประจำอยู่แต่ละแผนก ส่งมอบให้กับผู้จัดจำหน่าย และพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และรับประกันการส่งมอบที่รวดเร็วและเหมาะสมสำหรับสินค้าของคุณ