พิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษของอากร
ดำเนินพิธิการศุลกากร 
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับกฎและระเบียบของนายหน้าศุลกากร ระบบไร้กระดาษที่พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของเรานั้นสอดคล้องกับระบบศุลกากรของไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากรด้วย พร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่มีข้อจำกัดที่หลากหลาย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรพร้อม อีกทั้งยังสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกในลักษณะงาน โปรเจคต์ขนาดใหญ่ด้วย


   ความชำนาญในการดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ตามประเภทของสินค้าต่างๆ

   พร้อมให้คำแนะนำพิธีการกรมศุลกากร ด้วยผู้ชำนาญการศุลกากร ( Customs Specialist )สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรในการนำเข้า – ส่งออก
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถยนต์, อุตสาหกรรมเคมี, วัตถุดิบ, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค บริโภค อาหาร, สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยการขนส่งร่วมกับการแนะนำให้ใช้สิทธิพิเศษที่ถูกต้องสำหรับทั้งการนำเข้าและส่งออก ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ