เสื้อผ้าและสิ่งทอ
เสื้อผ้าและสิ่งทอ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทออยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตัวเลขยอดขายที่ผันผวนการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วงเวลา ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายตามเทรนด์ ความผันผวนของฤดูกาลอย่างรวดเร็วสู่กำลังการผลิตและการส่งมอบล้วนต้องมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ MOL logistics จะช่วยคุณจัดการซัพพลายเชนเสื้อผ้าและสิ่งทอ ที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วและทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้จำหน่ายผ้าและวัสดุอื่นๆในอุตสาหกรรม