การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลักตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการขนส่งสินค้าที่หลากหลายทั้งส่งออกและนำเข้า พร้อมให้บริการแบบ One Stop ตามความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ การขนส่งทางอากาศทางอากาศนี้สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้ ทั้งทางทะเลและทางบก เพื่อการให้บริการ ด้านผู้ให้บริการโลจีสติกส์ระหว่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยเส้นทางที่หลากหลาย คุ้มค่า ซึ่งมีความใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับซัพพลายเชนในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากการรวบรวมสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังให้การบริการการดำเนินพิธีการศุลกากร เพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง คุณสามารถไว้วางใจให้ MOL Logistics เป็นผู้บริการซึ่งพร้อมบริหารและจัดการทุกอย่างให้คุณลูกค้า จากการเริ่มต้นจนถึงส่งมอบถึงมืออย่างปลอดภัยด้วยมีประสบการณ์ที่ยาวนานและพร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่รวดเร็วเป็นพิเศษหนึ่งเดียวในโลกและสามารถไว้วางใจในทีมบริการลูกค้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้อย่างดี

   พร้อมแนะนำโลจีสติกส์ในแต่ละธุรกิจเฉพาะรายจากทีมบริการลูกค้าที่มีประสบการณ์

   พร้อมบริการส่งออก และนำเข้า สินค้าจากทุกมุมโลก จนถึงสนามบินปลายทางรวมทั้งการจัดส่งแบบ door delivery

   ได้รับการรับรองจาก IATA เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร็วและปลอดภัย

   ประสิทธิภาพของการจัดการขนส่งด้วยเวลาและราคาที่เหมาะสม

   การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษและการขนส่งสินค้าอันตราย