ผู้ดำเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ผู้ดำเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่งหรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้าปลายทาง โดยการส่งมอบนั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็นลักษณะการขนส่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคหรือการขนส่งระหว่างประเทศ


   ประหยัดเวลาและสามารถส่งมอบได้เพียง Bill of Lading ฉบับเดียว

   จากประเทศไทยกับการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการขนส่งในรูปแบบอื่นๆร่วมกันที่หลากหลาย

   มั่นใจได้ว่าการส่งมอบสินค้านั้น เป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้อง